מתמטיקה


בבית ספרנו לומדים מתמטיקה ברוח העקרונות המודגשים בתוכנית הלימודים המשלבים את ששת תפקודי הלומד.

התלמידים רוכשים מושגים ומבנים בחשבון ובגאומטריה, בכדי לפתח מיומנויות וכישורים בנושאים הנלמדים בכל שכבה.

מבנה התוכנית מדגיש חשיבה מתמטית והבנה, פתוח תובנה מספרית וגאומטרית, ובניית קשרים בין הידע האינטואיטיבי לידע הפורמאלי, לצד שליטה במיומנויות מתמטיות הדורשות תרגול ושינון.

וכן חשיבה מתמטית הכוללת שלושה מימדים: תכנים, תהליכים והקשרים. 

לצד מימדים אלו, כוללת החשיבה המתמטית גם את התוצרים - תוצאות שיש לפתח תהליכי בקרה כלפיהם. 

התהליכים מתחילים בסדר חשיבה נמוך הכולל ידע וזיהוי של המושגים והעובדות ברמה בסיסית וממשיכים בסדר חשיבה גבוה, הכולל הבנה של מושגים ותהליכים, של ניתוח מצבים, קישור בין מושגים, יישום למצבים מוכרים, הסקת מסקנות, חקר והנמקה.

הקשרים נעשים במצבים מחיי היומיום משולבים במשחקי חשבון שהתלמידים מכינים בכדי לבסס את הלמידה ולשנן אותה בצורה חוויתית ומהנה .