דף הבית 

______________תרגיל מקוון מקדים:

לחצו על הקישור
דוא"ל בית ספרי

http://mail.nevem.co.il
http://drive.google.co.il