דף הבית 

______________________________________________________________

מה חדש אצלנו?שמו של החודש, כשמותיהם של שאר החודשים בלוח העברי הובא מגלות בבל. מקורו במלה "אָיָרוּ" באכדית, שמשמעותה "אור". בתנ"ך החודש נקרא גם "חדש/ירח זִו" (=זיו; מלכים א, ו א/לז).

בזמן בית המקדש היו שליחים יוצאים מירושלים להודיע על קביעת ראש חודש מפני פסח שני, שהטמא או מי שהיה בדרך רחוקה, מקריבים ביום זה.

מזלו של חודש אייר הוא מזל שור. חודש זה נמצא בתקופת ספירת העומר, שהיא אחת משתי תקופות האבלות של הלוח העברי.
פעילות ליום ירושלים


פתיחת שנת הלימודים התשע"ט: פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים,
בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2 בספטמבר 2018, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2.ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 09-11 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.
 
3.יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 18-19 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ט, 1 באוקטובר 2018.
 
4.סוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, 2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר 2018.
 
4.1חג הסיגד יום רביעי, כ"ט במרחשוון התשע"ט, 7 בנובמבר 2018. 
50 יום לימודים רגיל, הוא יום של צום, טהרה והתחדשות. זהו חג עלייה לרגל של בני העדה האתיופית, ובמרכזו עומד טקס חידוש הברית בין העם לאל, הכולל קריאת קטעים מן המצהף קדוס וברכות ותפילות לגאולה. הטקס נערך בראש הר גבוה, כסמל להר סיני, ומנהלים אותו כהני הקהילה. ההשראה למנהגי החג לקוחה ממעמד דומה המתואר בתנ"ך, שאותו קיימו כזכר לאמנה שכרתו עזרא ונחמיה עם העם בימי שיבת ציון (נחמיה, פרק ט') .
 
5.חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.
 
6.ט"ו בשבט: יום שני יום לימודים רגיל, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019.
 
7.פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי , י"ג ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 20 עד 22 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ט, 24 במרס 2019.
 
8.פסח: מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט, 27 באפריל 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל 2019.
 
9.יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ט , 10 במאי 2019. יום העצמאות נדחה.
 
10.ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019.
 
11.יום ירושלים: יום ראשון - יום לימודים רגיל, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019.
 
12.חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 8 עד 10 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.
 
13.סיום שנת הלימודים
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30 ביוני 2019. 

בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום חמישי, י"ז בסיוון התשע"ט, 20 ביוני 2019.
 
13.1שנת הלימודים התש"ף תחל ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1 בספטמבר 2019.
 


אליפות התכנות תשע"ט לבתי הספר יוצאת לדרך!

משרד החינוך, בשיתוף האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות IATI, ממשיך להירתם למאמץ לאומי במטרה להגדיל את מספר התלמידים השולטים בסביבה טכנולוגית משתנה תדיר, ומכירים את יסודות התכנות – החל מתלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ועד לתלמידי בתי הספר התיכוניים, כיתות ב-יב.
דוא"ל בית ספרי

http://mail.nevem.co.il
http://drive.google.co.il